STÁLE NA CESTĚ

NĚCO O MNĚ


Lidský život chápu jako cestu. Někdy slunečnou a rovnou, jindy trnitou a křivolakou. Mám rád biblický příběh o cestě učedníků do Emauz. Stejně, jako se jejich život po setkání s Mistrem změnil, věřím, že i naše cesty mohou dostat nový směr, setkají-li se lidé s lidmi a mohou jít alespoň chvíli spolu.

Narodil jsem se v roce 1981 v Praze. Po předčasně ukončeném studiu na JABOK (vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická) jsem v roce 2002 nastoupil na FF UK v Praze, kterou jsem v roce 2008 absolvoval se zaměřením na pedagogicko-psychologické poradenství a osobnostní a sociální rozvoj. Doktorské studium jsem ukončil v roce 2018 (teorie a aplikace výzkumu morálního vývoje člověka podle metodologie amerického psychologa Lawrence Kohlberga v kontextu ústavní výchovy v ČR). Účastnil jsem se také mnoha odborných konferencí a sebezkušenostních seminářů.

Od roku 2008 působím jako pedagogicko-psychologický poradce v dětských domovech a zabývám se také vlastní poradenskou praxí. V roce 2021 jsem spoluzakládal Nadační fond Společné (k)roky na podporu dětí z dětských domovů, který také v současné době řídím. Fond se zaměřuje především na přechod dětí z ústavní péče do samostatného života. 

Profesně se orientuji na řešení aktuálních potíží klienta. Nenabízím instantní řešení  "na klíč", ale snažím se klienta doprovázet na jeho životní cestě tak, aby řešení svých obtíží zvládl dříve či později sám. Za velmi významné považuji rodinné či partnerské vztahy, spirituální či hodnotovou orientaci klienta a klientovo životní směřování. Velmi často také spolupracuji s lékaři různých oborů, není mi cizí ani současné firemní či korporátní prostředí, mám zkušenosti s praktickou výukou dětí i dospělých a supervizí.

Ve volném čase se rád věnuji svým dvěma dětem, chodím na ryby či do přírody, poslouchám hudbu nebo se ji pokouším neuměle vyluzovat na akordeon, kytaru či klavír. Mám rád dobré knihy, dobré víno, a především dobré lidi.